Difference between revisions of "Main Page"

From SpamDB
Jump to: navigation, search
m
m
(27 intermediate revisions by 23 users not shown)
Line 1: Line 1:
八方輪業有限公司的統一編號為54795097,成立於民國103年03月20日,公司位於桃園市中壢區提供多項服務,公司地址 : 桃園市中壢區中正路1136之1號,服務項目可以參考所屬分類以及相關商工營業登記項目。截至最近本站資料更新為止,八方輪業有限公司在經濟部商業司的公司登記狀態為「核准設立」,財政部的營業(稅籍)登記資料狀態為「營業中」。 計算正確的泵的瀑布是有點棘手,因為瀑布泵由 GPH 和最大的瀑布高度分級。要估計你的瀑布高度,您必須從您的泵的頂部測量垂直高度你瀑布或流的頂部。此外,您必須添加另一隻腳的高度或將使用升降機的沖洗你每隔十英尺 (這將允許從抵抗軟管內卷的損失)。要計算所需的泵 GPH,一般的經驗法則是寬度的通道的每英寸將需要額外 a hundred GPH。例如,如果您流或瀑布的溢洪道 10 英寸寬,您需要一個能產生多餘的在你的瀑布高度 1000 GPH 流的泵。 你感到恐慌。這是怎麼回事?不會他不愛你了嗎?你變成醜、 胖,或無聊嗎?您嘗試找到一個流的能源來自他為什麼弱化的原因。被用來感受到來自他,300 伏,現在你必須內容自己與爛 one hundred。<br />最後,美國空軍發現早一輪的分類問題的答案沒有寄出,早在七月,離開承包商預期澄清掛幹。這是及時予以糾正。工程與製造開發(EMD)合同將研發體系、生產8架直升機。這將是一個固定的價格激勵公司(FPIF)合同,選擇16個低速初始生產(LRIP)直升機。 [http://vtv10.com/story/1450173/ 淘汽配,真正的汽車配件一站式採購平台] %的利潤目標的成本,另1percent個可能的如果進度績效符合標準。如果成本超過這個目標成本,他們將與政府共享的50/50,減少承包商的利潤,直到120%(只有1%的利潤)達到。在這一點上,所有進一步的費用屬於承包商。<br />實際上,所有充電網絡 堆高機 的轉變都需要消費者的行為作出相應改變。電動汽車司機要學會在家裡如何充電,白天可能還要到其它地方充電,他們可能還要請電工來重新規劃車庫的插座。即使是高安培的超級充電樁,要充滿電也需要30分鐘或者更長時間。汽車產業是一個高度競爭的產業,為什麼特斯拉得到其它汽車企業如此多的幫助呢?例如, [http://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E6%97%BA%E5%AD%A3%E6%8B%89%E8%B2%A8%E5%95%9F%E5%8B%95%EF%BC%8C%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E9%9B%B6%E4%BB%B6%E8%82%A1%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E5%B0%87%E7%88%86%E7%99%BC%EF%BC%81%E5%B0%A4%E5%85%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%9D%A2%E8%BD%89%E4%BD%B3%E7%9A%84%E9%80%99-16-%E6%AA%94%E5%BC%B7%E5%8B%A2%E8%82%A1%EF%BC%8C%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%9B%89%EF%BC%81 USB 充電] ,和豐田各自 物料架 向特斯拉投資了5000萬美元。2010年,特斯拉買下了Fremont工廠,它本來是通用汽車和豐田留給合資Nummi的,成交價只有低得可憐的4200萬美元。汽車技術正在發生變革,汽車商需要對衝風險,投資只是降低風險的一種手段。<br />材質有A3低碳鋼、DCY13耐熱鋼、ICY18N19Ti ,鋼、oor18Ni14Moo2Cu2耐酸耐熱鋼等。高溫爐輸送網帶一 工作桌 般采用材質為310S、314,耐高溫達1100℃以上。 若您申請加入會員時選用月費方案,則將按月向您收取會員費。 [https://www.plurk.com/buusladegaard7 汽車原指以可燃氣體作動力的運輸車輛,也指有自身裝備動力驅動的車輛。] 。例如:若您於 2017 年 eleven 月 11 日加入 Zipcar,我們將於2017年 12 月 eleven 日自動向您收取下個月的會員費。 根據全球移動供應商協會(GSA)公佈2011年三月份的數據,目前具LTE的功能的設備約有100款,但隻有13%是智能手機或是媒體平板。但ABI的預計,將可看到有更大量的設備,預計到2014年,LTE的移動設備出貨量將達2.05億臺,其中有72%是手機,約1.476億部。
+
[https://dienhoa24gio.net/cua-hang-hoa-tuoi-quan-cau-giay-ha-noi điện hoa h&agrave; nội cầu giấy] <br />D&agrave;nh 1 ph&uacute;t học c&aacute;ch b&oacute; hoa bằng giấy h&igrave;nh n&oacute;n đơn giản<br />Theo: Blog<br />Thể loại: L&agrave;m Đồ Trang Tr&iacute;<br />C&aacute;ch g&oacute;i hoa bằng giấy n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho b&oacute; hoa của bạn trở n&ecirc;n sang trọng hơn, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c giấy g&oacute;i sẽ gi&uacute;p bảo vệ những c&aacute;nh hoa. Chắc chắn bạn chỉ mất 1 ph&uacute;t để ho&agrave;n th&agrave;nh b&oacute; hoa h&igrave;nh n&oacute;n n&agrave;y th&ocirc;i, h&atilde;y c&ugrave;ng l&agrave;m nh&eacute;!<br />Nguy&ecirc;n liệu<br />Để học c&aacute;ch b&oacute; hoa bằng giấy, việc chọn nguy&ecirc;n liệu l&agrave; giấy g&oacute;i kh&aacute; quan trọng, bạn n&ecirc;n&nbsp;chọn những loại giấy ph&ugrave; hợp với phong c&aacute;ch cũng như m&agrave;u sắc của hoa.<br />- Giấy g&oacute;i<br />- Băng d&iacute;nh<br />- Ruy băng<br />1<br />Đầu ti&ecirc;n, với c&aacute;ch b&oacute; hoa đẹp n&agrave;y, bạn cần gấp giấy v&agrave; đặt b&oacute; hoa l&ecirc;n tr&ecirc;n như h&igrave;nh.<br />2<br />Tiếp theo, bạn gấp m&eacute;p giấy lại, sao cho n&oacute; thẳng h&agrave;ng với cạnh của hoa.<br />3<br />Sau đ&oacute;, bạn l&agrave;m tương tự cho b&ecirc;n c&ograve;n lại.<br />4<br />Sau khi quấn giấy hai đầu, bạn h&atilde;y buộc chặt phần đu&ocirc;i lại, sau đ&oacute; d&ugrave;ng ruy băng đ&iacute;nh l&ecirc;n để che đi sợi chun đ&atilde; buộc v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute;ch trang tr&iacute; cho b&oacute; hoa th&ecirc;m xinh.<br />Th&agrave;nh phẩm<br />Vậy l&agrave; kh&ocirc;ng đến 3 ph&uacute;t để b&oacute; hoa với c&aacute;ch b&oacute; hoa bằng giấy đơn giản n&agrave;y đ&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o? Mang h&igrave;nh n&oacute;n độc đ&aacute;o, b&oacute; hoa n&agrave;y, bạn c&oacute; thể mang tặng bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n một c&aacute;ch sang trọng nhất rồi. Bạn c&oacute; thể l&agrave;m th&ecirc;m một hộp qu&agrave; bằn giấy đựng những m&oacute;n qu&agrave; đi k&egrave;m nữa nh&eacute;.<br />Những c&aacute;ch b&oacute; hoa bằng giấy bạn c&oacute; thể s&aacute;ng tạo b&oacute; hoa bằng giấy b&aacute;o cũng rất đẹp v&agrave; đơn giản m&agrave; cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần sang trọng. Kh&ocirc;ng những d&ugrave;ng giấy để b&oacute; hoa, bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng ch&uacute;ng để l&agrave;m ch&iacute;nh những b&ocirc;ng hoa đ&oacute; để tạo th&agrave;nh một b&oacute; hoa giấy đẹp như hoa thật.<br />Bạn cũng c&oacute; thể b&oacute; thay hoa ly bằng những b&ocirc;ng hoa đồng tiền n&agrave;y cho sặc sỡ v&agrave; nếu b&oacute; to qu&aacute; bạn kh&ocirc;ng cần buộc ruy băng nh&eacute;!<br />Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&aacute;ch b&oacute; hoa đẹp n&agrave;y nh&eacute;!<br />tinybook<br />B&eacute; nh&agrave; bạn rất th&iacute;ch vẽ v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u. Bạn muốn tạo cho b&eacute; những g&oacute;c lưu trữ thật đặc biệt. Vậy h&atilde;y tham khảo c&aacute;ch dưới đ&acirc;y nh&eacute;.<br />6326399<br />tinybook<br />Hoa c&uacute;c v&agrave;ng l&agrave; loại hoa được chuộng b&agrave;y nh&agrave; v&agrave;o dịp năm mới mang &yacute; nghĩa đem lộc v&agrave; thọ đến cho gia đ&igrave;nh. C&ugrave;ng học c&aacute;ch cắm hoa c&uacute;c v&agrave;ng đẹp để b&agrave;n nh&agrave; đ&oacute;n năm mới nh&eacute;!<br />485517487<br />tinybook<br />Chỉ với một ch&uacute;t kh&eacute;o l&eacute;o l&agrave; bạn c&oacute; thể tự l&agrave;m cho m&igrave;nh những chiếc t&uacute;i đựng card thật độc đ&aacute;o!<br />1198901<br />tinybook<br />C&aacute;ch cắm hoa ly n&agrave;y thanh nh&atilde; về kiểu d&aacute;ng, l&atilde;ng mạn trong m&agrave;u sắc v&agrave; kh&aacute; dễ d&agrave;ng cho bạn thực hiện từng bước cắm hoa.<br />9318936<br />tinybook<br /><br /><br />Những b&ocirc;ng hoa nhỏ xinh h&igrave;nh tr&aacute;i tim đ&aacute;ng y&ecirc;u n&agrave;y thật sự dễ l&agrave;m ngay cả với những ai mới bắt đầu tiếp x&uacute;c với nghệ thuật giấy xoắn.<br />2522019<br />tinybook<br />C&oacute; v&ocirc; v&agrave;n c&aacute;ch kh&aacute;c nhau để l&agrave;m lọ hoa từ những m&oacute;n đồ cũ c&oacute; ngay trong nh&agrave; bạn. Vậy h&atilde;y c&ugrave;ng học hỏi c&aacute;c c&aacute;ch t&aacute;i chế đồ cũ th&agrave;nh lọ hoa cực hữu &iacute;ch n&agrave;y nh&eacute;!<br />18607254518<br />tinybook<br />C&aacute;ch l&agrave;m c&acirc;y th&ocirc;ng Noel bằng vải dạ kh&ocirc;ng kh&oacute;, y&ecirc;u cầu bạn phải tỉ mỉ v&agrave; ki&ecirc;n nhẫn v&igrave; cắt d&aacute;n thật nhiều l&aacute; th&ocirc;ng để l&agrave;m th&agrave;nh c&acirc;y th&ocirc;ng.<br />8418418<br />tinybook<br />Những b&igrave;nh hoa l&agrave;m bằng cốc thủy tinh v&agrave; que kem, b&igrave;nh hoa l&agrave;m bằng vỏ chai nhựa, b&igrave;nh hoa l&agrave;m bằng lon sữa bỏ đi….Nhưng c&aacute;c ấy c&oacute; bao giờ nghĩ b&oacute;ng đ&egrave;n c&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave;m lọ cắm hoa cực xinh v&agrave; độc đ&aacute;o kh&ocirc;ng?<br />8030659<br />tinybook<br />Chắc hẳn c&aacute;c bạn c&ograve;n nhớ những b&ocirc;ng hoa tulip vải v&ocirc; c&ugrave;ng xinh xắn được b&agrave;y b&aacute;n trong hội chợ handmade Mintown vừa rồi.<br />8484410<br />tinybook<br />Một b&ocirc;ng hoa hồng giấy khổng lồ trong ng&agrave;y Valentine tượng trưng cho t&igrave;nh y&ecirc;u bất tử, c&ograve;n g&igrave; &yacute; nghĩa hơn? H&atilde;y c&ugrave;ng l&agrave;m nh&eacute;!<br />11062114<br />tinybook<br />Một chiếc t&uacute;i ngủ cho b&eacute; quả l&agrave; cần thiết cho một chuyến picnic cuối tuần. C&aacute;c mẹ h&atilde;y trổ t&agrave;i kh&eacute;o l&eacute;o bằng c&aacute;ch may một chiếc t&uacute;i ngủ ch&uacute; s&acirc;u xinh xinh cho b&eacute; nh&eacute;!<br />786409<br />tinybook<br />Khung cửa sổ treo những lọ hoa nhỏ xinh xắn tạo điểm nhấn cho căn ph&ograve;ng ng&agrave;y Quốc tế phụ nữ - mời bạn c&ugrave;ng tham khảo c&aacute;ch cắm hoa độc đ&aacute;o n&agrave;y nh&eacute;!<br />10148896<br />tinybook<br />C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch để trang tr&iacute; nh&agrave; hay ph&ograve;ng của bạn trong ng&agrave;y Valentine, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số &yacute; tưởng:<br />957355<br />tinybook<br />Đ&ocirc;i khi chỉ cần chịu kh&oacute; quan s&aacute;t v&agrave; s&aacute;ng tạo một ch&uacute;t l&agrave; bạn c&oacute; thể tận dụng những m&oacute;n đồ bỏ đi để l&agrave;m đẹp nh&agrave; m&igrave;nh rồi đấy!<br />9420255<br />tinybook<br />Để những m&oacute;n đồ linh tinh trong nh&agrave; bạn &quot;c&oacute; chốn ở&quot; th&igrave; h&atilde;y học ngay c&aacute;ch l&agrave;m giỏ đựng đồ n&agrave;y cho ng&ocirc;i nh&agrave; gọn g&agrave;ng hơn nh&eacute;!<br />1361195711<br />tinybook<br />C&oacute; &aacute;o mới gương trang điểm của bạn tr&ocirc;ng đ&aacute;ng y&ecirc;u hơn đấy nh&eacute;! Thử l&agrave;m n&agrave;o<br />5616537<br />tinybook<br />Sắc đỏ của hoa đ&agrave;o hiện diện l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết như về gần hơn.<br />297897<br />tinybook<br />L&acirc;u l&acirc;u những chiếc b&oacute;ng đ&egrave;n lại...ch&aacute;y, nhưng như thế c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn lại c&oacute; cơ hội tận dụng ch&uacute;ng để l&agrave;m v&agrave;i thứ hay ho đấy, chẳng hạn như l&agrave;m lọ hoa.<br />48161110<br />tinybook<br />Với c&aacute;ch cắt tỉa thật đơn giản, bạn sẽ c&oacute; được những b&ocirc;ng hoa trang tr&iacute; thật đẹp.<br />345568<br />tinybook<br />Bạn c&oacute; tin rằng với một ch&uacute;t kh&eacute;o l&eacute;o, bạn g&aacute;i biết may v&aacute; c&oacute; thể tự l&agrave;m hoa vải dạ đơn giản kh&ocirc;ng? C&ugrave;ng học c&aacute;ch l&agrave;m hoa bằng vải dạ đơn giản với một v&agrave;i đường kh&acirc;u nh&eacute;!<br />16923147<br />tinybook<br />M&ugrave;a h&egrave; tới rồi với b&igrave;nh hoa ly hồng rực rỡ sẽ gi&uacute;p ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn th&ecirc;m đẹp hơn đấy nh&eacute;<br />1259556<br />tinybook<br />Một &yacute; tưởng cho những người y&ecirc;u th&iacute;ch phong c&aacute;ch vintage v&agrave; th&iacute;ch trồng c&acirc;y - l&agrave;m một chậu c&acirc;y nhỏ xinh c&oacute; ren bọc ngo&agrave;i.<br />5213713<br />tinybook<br />Trong nh&aacute;y mắt bạn đ&atilde; l&agrave;m mới cho chiếc v&iacute; một c&aacute;ch tuyệt vời.<br />284168<br />tinybook<br />Để l&agrave;m những lọ hoa phong c&aacute;ch đồng qu&ecirc; (rustic) kh&ocirc;ng hề kh&oacute; như bạn tưởng.Phong c&aacute;ch rustic đang được rất y&ecirc;u th&iacute;ch trong việc trang tr&iacute; nh&agrave; cửa, cưới xin. C&aacute;c t&iacute;n đồ handmade cũng kh&oacute; c&oacute; thể bỏ qua phong c&aacute;ch n&agrave;y<br />6355510<br />tinybook<br />Từ những chiếc kẹo m&uacute;t ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể 'biến h&igrave;nh' th&agrave;nh những con ma Halloween vui nhộn, ngộ nghĩnh. Bắt tay v&agrave;o l&agrave;m ngay những con ma si&ecirc;u kute n&agrave;y nh&eacute;!<br />54221624<br />tinybook<br />Giấy nh&uacute;n c&oacute; ưu điểm l&agrave; dễ gấp, dễ v&agrave;o nếp, n&ecirc;n n&oacute; được sử dụng để l&agrave;m nhiều loại hoa trong đ&oacute; c&oacute; hoa mộc lan. Nh&acirc;n ng&agrave;y của mẹ sắp đến, bạn h&atilde;y tự tay l&agrave;m hoa mộc lan để tặng mẹ y&ecirc;u nh&eacute;.<br />28128556<br />tinybook<br />Người ta mất kh&aacute; nhiều c&ocirc;ng để l&agrave;m được một b&igrave;a sổ s&aacute;ch đẹp, vậy m&agrave; m&igrave;nh d&ugrave;ng xong sổ s&aacute;ch lại vứt b&igrave;a đi th&igrave; cũng thật l&atilde;ng ph&iacute;, bạn c&oacute; thể tận dụng n&oacute; l&agrave;m ch&iacute;nh chiếc t&uacute;i x&aacute;ch dy&ecirc;n d&aacute;ng như thế n&agrave;y nh&eacute;!<br />3472814<br />tinybook<br />Đ&egrave;n ngủ mang đến &aacute;nh s&aacute;ng dịu cho giấc ngủ của bạn ngon l&agrave;nh hơn, kh&ocirc;ng những thế c&aacute;ch l&agrave;m đ&egrave;n ngủ handmade c&ograve;n rất đơn giản v&agrave; biến tấu theo t&ecirc;n m&igrave;nh th&igrave; thật &yacute; nghĩa phải kh&ocirc;ng n&agrave;o? H&atilde;y c&ugrave;ng thực hiện ngay nh&eacute;!<br />44025918<br />tinybook<br />Năm mới sắp tới, bạn c&oacute; thể tự tay l&agrave;m những lọ hoa treo tường thật xinh xắn để trang ho&agrave;ng nh&agrave; cửa đấy.<br />9225889<br />tinybook<br />Hoa lily một loại hoa nhỏ mỏng manh sẽ rất ph&ugrave; hợp để b&agrave;y nh&agrave; trong một ng&agrave;y đ&ocirc;ng hửng nắng như h&ocirc;m nay đấy. C&ugrave;ng học c&aacute;ch cắm hoa lily để b&agrave;n cực đơn giản chỉ trong 3 ph&uacute;t nh&eacute;!<br />16614045<br />Cẩm Nang Cuộc Sống<br />

Revision as of 15:25, 17 November 2019

điện hoa hà nội cầu giấy
Dành 1 phút học cách bó hoa bằng giấy hình nón đơn giản
Theo: Blog
Thể loại: Làm Đồ Trang Trí
Cách gói hoa bằng giấy này sẽ giúp cho bó hoa của bạn trở nên sang trọng hơn, bên cạnh đó, các giấy gói sẽ giúp bảo vệ những cánh hoa. Chắc chắn bạn chỉ mất 1 phút để hoàn thành bó hoa hình nón này thôi, hãy cùng làm nhé!
Nguyên liệu
Để học cách bó hoa bằng giấy, việc chọn nguyên liệu là giấy gói khá quan trọng, bạn nên chọn những loại giấy phù hợp với phong cách cũng như màu sắc của hoa.
- Giấy gói
- Băng dính
- Ruy băng
1
Đầu tiên, với cách bó hoa đẹp này, bạn cần gấp giấy và đặt bó hoa lên trên như hình.
2
Tiếp theo, bạn gấp mép giấy lại, sao cho nó thẳng hàng với cạnh của hoa.
3
Sau đó, bạn làm tương tự cho bên còn lại.
4
Sau khi quấn giấy hai đầu, bạn hãy buộc chặt phần đuôi lại, sau đó dùng ruy băng đính lên để che đi sợi chun đã buộc và cũng là cách trang trí cho bó hoa thêm xinh.
Thành phẩm
Vậy là không đến 3 phút để bó hoa với cách bó hoa bằng giấy đơn giản này đúng không nào? Mang hình nón độc đáo, bó hoa này, bạn có thể mang tặng bạn bè và người thân một cách sang trọng nhất rồi. Bạn có thể làm thêm một hộp quà bằn giấy đựng những món quà đi kèm nữa nhé.
Những cách bó hoa bằng giấy bạn có thể sáng tạo bó hoa bằng giấy báo cũng rất đẹp và đơn giản mà cũng không kém phần sang trọng. Không những dùng giấy để bó hoa, bạn cũng có thể dùng chúng để làm chính những bông hoa đó để tạo thành một bó hoa giấy đẹp như hoa thật.
Bạn cũng có thể bó thay hoa ly bằng những bông hoa đồng tiền này cho sặc sỡ và nếu bó to quá bạn không cần buộc ruy băng nhé!
Chúc các bạn thành công với cách bó hoa đẹp này nhé!
tinybook
Bé nhà bạn rất thích vẽ và tô màu. Bạn muốn tạo cho bé những góc lưu trữ thật đặc biệt. Vậy hãy tham khảo cách dưới đây nhé.
6326399
tinybook
Hoa cúc vàng là loại hoa được chuộng bày nhà vào dịp năm mới mang ý nghĩa đem lộc và thọ đến cho gia đình. Cùng học cách cắm hoa cúc vàng đẹp để bàn nhà đón năm mới nhé!
485517487
tinybook
Chỉ với một chút khéo léo là bạn có thể tự làm cho mình những chiếc túi đựng card thật độc đáo!
1198901
tinybook
Cách cắm hoa ly này thanh nhã về kiểu dáng, lãng mạn trong màu sắc và khá dễ dàng cho bạn thực hiện từng bước cắm hoa.
9318936
tinybook


Những bông hoa nhỏ xinh hình trái tim đáng yêu này thật sự dễ làm ngay cả với những ai mới bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật giấy xoắn.
2522019
tinybook
Có vô vàn cách khác nhau để làm lọ hoa từ những món đồ cũ có ngay trong nhà bạn. Vậy hãy cùng học hỏi các cách tái chế đồ cũ thành lọ hoa cực hữu ích này nhé!
18607254518
tinybook
Cách làm cây thông Noel bằng vải dạ không khó, yêu cầu bạn phải tỉ mỉ và kiên nhẫn vì cắt dán thật nhiều lá thông để làm thành cây thông.
8418418
tinybook
Những bình hoa làm bằng cốc thủy tinh và que kem, bình hoa làm bằng vỏ chai nhựa, bình hoa làm bằng lon sữa bỏ đi….Nhưng các ấy có bao giờ nghĩ bóng đèn có thể dùng làm lọ cắm hoa cực xinh và độc đáo không?
8030659
tinybook
Chắc hẳn các bạn còn nhớ những bông hoa tulip vải vô cùng xinh xắn được bày bán trong hội chợ handmade Mintown vừa rồi.
8484410
tinybook
Một bông hoa hồng giấy khổng lồ trong ngày Valentine tượng trưng cho tình yêu bất tử, còn gì ý nghĩa hơn? Hãy cùng làm nhé!
11062114
tinybook
Một chiếc túi ngủ cho bé quả là cần thiết cho một chuyến picnic cuối tuần. Các mẹ hãy trổ tài khéo léo bằng cách may một chiếc túi ngủ chú sâu xinh xinh cho bé nhé!
786409
tinybook
Khung cửa sổ treo những lọ hoa nhỏ xinh xắn tạo điểm nhấn cho căn phòng ngày Quốc tế phụ nữ - mời bạn cùng tham khảo cách cắm hoa độc đáo này nhé!
10148896
tinybook
Có rất nhiều cách để trang trí nhà hay phòng của bạn trong ngày Valentine, dưới đây là một số ý tưởng:
957355
tinybook
Đôi khi chỉ cần chịu khó quan sát và sáng tạo một chút là bạn có thể tận dụng những món đồ bỏ đi để làm đẹp nhà mình rồi đấy!
9420255
tinybook
Để những món đồ linh tinh trong nhà bạn "có chốn ở" thì hãy học ngay cách làm giỏ đựng đồ này cho ngôi nhà gọn gàng hơn nhé!
1361195711
tinybook
Có áo mới gương trang điểm của bạn trông đáng yêu hơn đấy nhé! Thử làm nào
5616537
tinybook
Sắc đỏ của hoa đào hiện diện làm không khí Tết như về gần hơn.
297897
tinybook
Lâu lâu những chiếc bóng đèn lại...cháy, nhưng như thế có nghĩa là bạn lại có cơ hội tận dụng chúng để làm vài thứ hay ho đấy, chẳng hạn như làm lọ hoa.
48161110
tinybook
Với cách cắt tỉa thật đơn giản, bạn sẽ có được những bông hoa trang trí thật đẹp.
345568
tinybook
Bạn có tin rằng với một chút khéo léo, bạn gái biết may vá có thể tự làm hoa vải dạ đơn giản không? Cùng học cách làm hoa bằng vải dạ đơn giản với một vài đường khâu nhé!
16923147
tinybook
Mùa hè tới rồi với bình hoa ly hồng rực rỡ sẽ giúp ngôi nhà của bạn thêm đẹp hơn đấy nhé
1259556
tinybook
Một ý tưởng cho những người yêu thích phong cách vintage và thích trồng cây - làm một chậu cây nhỏ xinh có ren bọc ngoài.
5213713
tinybook
Trong nháy mắt bạn đã làm mới cho chiếc ví một cách tuyệt vời.
284168
tinybook
Để làm những lọ hoa phong cách đồng quê (rustic) không hề khó như bạn tưởng.Phong cách rustic đang được rất yêu thích trong việc trang trí nhà cửa, cưới xin. Các tín đồ handmade cũng khó có thể bỏ qua phong cách này
6355510
tinybook
Từ những chiếc kẹo mút hoàn toàn có thể 'biến hình' thành những con ma Halloween vui nhộn, ngộ nghĩnh. Bắt tay vào làm ngay những con ma siêu kute này nhé!
54221624
tinybook
Giấy nhún có ưu điểm là dễ gấp, dễ vào nếp, nên nó được sử dụng để làm nhiều loại hoa trong đó có hoa mộc lan. Nhân ngày của mẹ sắp đến, bạn hãy tự tay làm hoa mộc lan để tặng mẹ yêu nhé.
28128556
tinybook
Người ta mất khá nhiều công để làm được một bìa sổ sách đẹp, vậy mà mình dùng xong sổ sách lại vứt bìa đi thì cũng thật lãng phí, bạn có thể tận dụng nó làm chính chiếc túi xách dyên dáng như thế này nhé!
3472814
tinybook
Đèn ngủ mang đến ánh sáng dịu cho giấc ngủ của bạn ngon lành hơn, không những thế cách làm đèn ngủ handmade còn rất đơn giản và biến tấu theo tên mình thì thật ý nghĩa phải không nào? Hãy cùng thực hiện ngay nhé!
44025918
tinybook
Năm mới sắp tới, bạn có thể tự tay làm những lọ hoa treo tường thật xinh xắn để trang hoàng nhà cửa đấy.
9225889
tinybook
Hoa lily một loại hoa nhỏ mỏng manh sẽ rất phù hợp để bày nhà trong một ngày đông hửng nắng như hôm nay đấy. Cùng học cách cắm hoa lily để bàn cực đơn giản chỉ trong 3 phút nhé!
16614045
Cẩm Nang Cuộc Sống